top of page

Contact met overleden dierbaren

€33,-

Hier krijg jij de kans om in contact te komen met overleden dierbaren. Ik geef tijdens een mediamiek consult de boodschappen door van de spirituele wereld die ik doorkrijg via o.a. heldervoelende en helderziende waarnemingen. Lees hieronder verder voor meer informatie.

Astrology-Crystals
Contact met overleden dierbaren: Diensten

Wat kan ik verwachten tijdens een mediamiek consult?

Het consult duurt ongeveer een uur en vind online plaats via Skype of Facebook videobellen. Voor het contact spirituele wereld maakt dit niks uit. 

In het begin geef ik eerst wat uitleg over hoe ik contact maak. 

Tijdens het contact met overleden persoon geef ik informatie door zoals bijvoorbeeld beschrijvingen over iemands karakter, hobby's en werk. Ik probeer hier zoveel mogelijk bewijzen aan te leveren over diegene zodat jij duidelijk herkent wie er bij jou is gekomen. Vaak vraag ik of je de informatie herkent. Voor een zo goed mogelijk consult vraag ik je om alleen te antwoorden met 'ja', 'nee' of 'weet ik niet'. Na afloop is er gelegenheid om nog wat vragen te stellen of de informatie nog te bespreken.

Tijdens het consult geef ik een of meer boodschappen door die de overleden persoon aan jou wil doorgeven. Het kan zijn dat er voornamelijk 1 persoon doorkomt waar ik de informatie van doorkrijg, maar er kunnen ook meerdere personen langskomen.

Sommige cliënten vinden het soms een beetje eng maar dat is nergens voor nodig want de spirituele wereld is heel lief voor ons en straalt ontzettend veel liefde uit! 

Contact met overleden dierbaren: Tekst

Disclaimer

*Alles wat tijdens het consult besproken word, blijft vertrouwelijk. Niets word met uw gegevens gedaan zonder expliciete toestemming. 
*Tijdens het consult begin ik vooraf met een korte uitleg. Zo is het bijvoorbeeld belangrijk dat u tijdens het consult alleen maar antwoord met ja, nee of misschien/weet ik niet.
*Een mediamiek consult (of healing) dient niet ter vervanging van een medisch consult. Mocht u gezondheidsklachten hebben, dan raad ik u aan om een afspraak te maken met een erkend zorgverlener zoals uw huisarts.
*Als medium kan ik niet bepalen wie er doorkomt uit de spirituele wereld. Dit wordt van bovenaf bepaald.
*De acties die u besluit te ondernemen op basis van mijn consult vallen onder uw eigen verantwoordelijkheid.
*Mediumschap is geen exacte wetenschap. Daarom dient hierbij te vermeld worden dat een consult bij een medium enkel entertainment doeleinden heeft.

Contact met overleden dierbaren: Tekst
bottom of page